หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาววิลาวัลย์ ทับหลักสินธุ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนธีรักษ์ ทีปะนะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่หน้าห้องผู้อำนวยการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอภิรักษ์ กุลชุตินธร
ตำหแน่ง : ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง)
กลุ่ม : ครูอัตราจ้าง
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร

กลุ่ม : กิจกรรมแนะแนว
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
นางสาวกรวิกา สีน้อย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายสุเทพ ตราชู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,983,218 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,287,042 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,595,426 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,294,623 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,051,543 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 956,471 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 944,233 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 812,086 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 806,269 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 800,814 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 800,438 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 792,666 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 774,108 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 773,592 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รายงานการใช้นวัตกรรมวิชาการ วิชาภาษาไทยเพิ่มเติม เรื่องชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านล้านนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
โดย : นางสาวประทุม แก่นแก้ว
ร.ร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน    จ.แพร่
รายงานการใช้นวัตกรรม เรื่อง "Let's visit Phrae" รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ชั้น ม.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
โดย : นางสาวสุวิภา แก้วมา
ร.ร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน    จ.แพร่
การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่
โดย : นายวัชรินทร์ มารต่อม
ร.ร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน    จ.แพร่
E-SAR
โดย : นางสาวณัฐธิดา แข่งขัน
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
การพัฒนาทักษะชีวิต โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
โดย : นางสาวอัจจณา เงาะหวาน
ร.ร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน    จ.แพร่
แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ม.4 เรื่อง สมดุลกลและสมดุลยืดหยุ่น
โดย : นายสมคะเณ ภิรมย์รักษ์
ร.ร.นบพิตำวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ม.4 เรื่อง การชนและโมเมนตัม
โดย : นายสมคะเณ ภิรมย์รักษ์
ร.ร.นบพิตำวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ม.4 เรื่อง งานและพลังงาน
โดย : นายสมคะเณ ภิรมย์รักษ์
ร.ร.นบพิตำวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ม.4 เรื่อง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่
โดย : นายสมคะเณ ภิรมย์รักษ์
ร.ร.นบพิตำวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ม.4 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
โดย : นายสมคะเณ ภิรมย์รักษ์
ร.ร.นบพิตำวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ม.4 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม
โดย : นายสมคะเณ ภิรมย์รักษ์
ร.ร.นบพิตำวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ม.4 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
โดย : นายสมคะเณ ภิรมย์รักษ์
ร.ร.นบพิตำวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ม.4 เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
โดย : นายสมคะเณ ภิรมย์รักษ์
ร.ร.นบพิตำวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ รายวิชา ว31102 เคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นายวิจิตร นามเวช
ร.ร.พระแก้ววิทยา    จ.สุรินทร์
รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : บุญนาค กาบคำ
ร.ร.บ้านสบเป็ด    จ.น่าน
รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคำนวณโจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง เสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางสาววันวิสา ทิพวัตร
ร.ร.ศรีธวัชวิทยาลัย    จ.ร้อยเอ็ด
แบบฝึกทักษะการคำนวณโจทย์ปัญหาฟิสิกส์ รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 รหัสวิชา ว30203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เสียง
โดย : นางสาววันวิสา ทิพวัตร
ร.ร.ศรีธวัชวิทยาลัย    จ.ร้อยเอ็ด
sar 2556
โดย : นายยุทธนา กันทาเดช
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
pop - up24
โดย : คุณครูธนัญญา เจียมศรีพงษ์
ร.ร.ประถมนนทรี    จ.กรุงเทพมหานคร
pop - up23
โดย : คุณครูธนัญญา เจียมศรีพงษ์
ร.ร.ประถมนนทรี    จ.กรุงเทพมหานคร
กำลังแสดงหน้าที่ 1/377 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th