หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นาสาวสุภาวดี กลั่นประโคน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ร่มโพธิ์วิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอุบลวัลย์ ภิบาลวงษ์
ตำหแน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ร.ร.วัดดอกไม้    จ.กรุงเทพมหานคร
ว่าที่ร.ตอรุพงษ์ รายพิมาย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.วัดดอกไม้    จ.กรุงเทพมหานคร
นายชาติชาย ลักขษร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดดอกไม้    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวยุพรรณี มูลดับ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดดอกไม้    จ.กรุงเทพมหานคร
นางนวนันท์ ถาวงษ์กลาง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.เหล่ายาววิทยาคาร    จ.มหาสารคาม
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,340,965 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,308,157 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,362,015 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,146,720 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,082,087 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,074,454 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,025,648 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 915,133 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 905,341 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 872,623 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 860,902 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 847,377 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 813,292 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 27 มิ.ย. 56
เชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชานาฏศิลป์ต้นแบบโรงเรียนในฝัน
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 27 มิ.ย. 56
ครูแกนนำโรงเรียนดีศรีตำบล นำนักเรียนเข้าร่วโครงการพรรชาสามเณรแก้วที่วัด ศรัทธาราม บ้านบ่อแก้ว
โรงเรียนชุมชนบ้านมาย | 27 มิ.ย. 56
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ | 27 มิ.ย. 56
กำหนดประชุมคณะครู เครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 3
โรงเรียนวัดน้ำคบ | 27 มิ.ย. 56
ภาพต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา | 27 มิ.ย. 56
ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2556
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางกระดี่ | 27 มิ.ย. 56
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันยาวันยาเสพติด
โรงเรียนหนองอียอวิทยา | 27 มิ.ย. 56
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง | 27 มิ.ย. 56
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนหนองอียอวิทยา | 27 มิ.ย. 56
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม | 27 มิ.ย. 56
กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม | 27 มิ.ย. 56
กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม | 27 มิ.ย. 56
โครงการ การบริหารจัดการและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม | 27 มิ.ย. 56
ปฏิทินสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสายชล | 27 มิ.ย. 56
ตารางสอบประเมินผลการเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 255
โรงเรียนสายชล | 27 มิ.ย. 56
พิธีไหว้ครูบุพพการีพระคุณที่สาม ประจำปี 2556
โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” | 27 มิ.ย. 56
ประมวลภาพ กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 (2)
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 27 มิ.ย. 56
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 27 มิ.ย. 56
26 มิ.ย.56 ท่านผอ.พรเทพ เป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ณ ห้องสมุดโรงเรียน นนค
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม | 27 มิ.ย. 56
21 มิ.ย. 56 ท่านผอ.พรเทพ ศรีภูธร นำบุคลากรร่วมประชุมสัมมนาครู/บุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนเชียงยื
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม | 27 มิ.ย. 56
20 มิ.ย.56 คุณหมอจาก รพ.สต.บ้านจำปา ตรวจสุขภาพนร.ประจำภาคเรียนที่1/56
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม | 27 มิ.ย. 56
ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2556
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 27 มิ.ย. 56
ดนตรีไทยวงอังกะลุงแสดงวันสุนทรภู่ ปี ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านหนองพลวง | 26 มิ.ย. 56
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ จะจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองระดับปฐมวัย ในวันศุกร์ ที่
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ | 26 มิ.ย. 56
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี | 26 มิ.ย. 56
เลื่อนการประเมิน โรงเรียนดีศรีตำบล
โรงเรียนสกาดพัฒนา | 26 มิ.ย. 56
คลิปเพลงABC
โรงเรียนวัดลานบุญ | 26 มิ.ย. 56
ค่าย๑๐๐ปีลูกเสือไทย ณ รรลำปาว
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 26 มิ.ย. 56
ฟื้นฟูหลังน้ำท่วม
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 26 มิ.ย. 56
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๕ - ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 มิ.ย. 56
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านบากัน | 26 มิ.ย. 56
ปลูกป่าชายเลน
โรงเรียนบ้านบากัน | 26 มิ.ย. 56
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด | 26 มิ.ย. 56
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสงขลา เดินรณรงค์ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" 26 มิถุนายน 2556
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 26 มิ.ย. 56
ดาวโหลดใบสมัครการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2556
โรงเรียนมุกดาลัย | 26 มิ.ย. 56
รายละเอียดการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2556
โรงเรียนมุกดาลัย | 26 มิ.ย. 56
การแสดงวันสุนทรภู่
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 26 มิ.ย. 56
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 26 มิ.ย. 56
โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 ได้ที่ 2 และ โรงเรียนบ้านหนองเจ ได้ที่3 ระดับจังหวัด
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 26 มิ.ย. 56
เอกสารการย้ายออกของนักเรียน
โรงเรียนบ้านมาบคล้า | 26 มิ.ย. 56
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิ.ย. 56)
โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 26 มิ.ย. 56
กิจกรรมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษนักเรียน ประปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) | 26 มิ.ย. 56
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร) | 26 มิ.ย. 56
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ร.ร.จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนวังวิเศษ | 26 มิ.ย. 56
อบรมต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุยายน)
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 26 มิ.ย. 56
นักเรียนโรงเรียนวัดไทรงามได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันสุนทรภู่
โรงเรียนวัดไทรงาม | 26 มิ.ย. 56
การแข่งขันหุ่นยนต์ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษ
โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดนิรมิต ) | 26 มิ.ย. 56
สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/56
โรงเรียนวังวิเศษ | 26 มิ.ย. 56
งานแนะแนว ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม | 26 มิ.ย. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 223/600 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th