หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายธวัชชัย ผงอ้วน
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวสุวิชา เหนืออิสระ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
นางศจีกาญจน์ บุญพุ่มพวง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านทุ่งดินดำ    จ.สุพรรณบุรี
นางนฤมล พัฒนกิตติเวทย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษา
ร.ร.บ้านทุ่งดินดำ    จ.สุพรรณบุรี
นางนฤมล พัฒนกิตติเวทย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
ร.ร.บ้านทุ่งดินดำ    จ.สุพรรณบุรี
นายธนวัฒน พุดจาด
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,342,744 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,309,731 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,371,184 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,153,912 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,112,818 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,086,831 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,036,290 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 930,147 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 921,609 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 889,692 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 873,966 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 857,712 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 824,332 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ผู้มีอุปการคุณมอบเงินช่วยเหลือซื้อต้นไม้ผล
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม | 28 มิ.ย. 56
กีฬา อบต.บางกร่าง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) | 28 มิ.ย. 56
ศูนย์ประถมวัยต้นแบบ
โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง | 28 มิ.ย. 56
กิจกรรมภาษาไทย เตรียมมัคคุเทศก์น้อย
โรงเรียนบ้านคูบ | 28 มิ.ย. 56
เกียรติบัตรรับรองมาตรานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 28 มิ.ย. 56
โรงเรียนบ้านคูบประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 28 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนบ้านคูบ | 28 มิ.ย. 56
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพบพระเข้าฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี | 28 มิ.ย. 56
รวมรูปรำลึกถึงเสมอ ครูจุหลิงปงกันมูล
โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง | 28 มิ.ย. 56
ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนอนุบาล
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ | 28 มิ.ย. 56
กีฬาเหนือคลองเกมส์ครั้งที่ 17
โรงเรียนวัดโคกยาง-ควนนกหว้า | 07 ก.ค. 56
รายนามผู้บริจาคสร้างรั้ว-ประตูสแตนเลส
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ | 28 มิ.ย. 56
บัญชีก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ | 28 มิ.ย. 56
การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนบ้านปางขนุน | 28 มิ.ย. 56
ขอเชิญร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวัน พฤหัสบดี ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านปางขนุน | 28 มิ.ย. 56
กิจกรรมวันสุนทรภู่ (26 มิถุนายน 2556)
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 28 มิ.ย. 56
ลำดับที่ 1 Spaeeh Contest 2013 ระดับ สพป.สตูล
โรงเรียนอนุบาลละงู | 28 มิ.ย. 56
ลำดับที่ 3 Spaeeh Contest 2013 ระดับ สพป.สตูล
โรงเรียนอนุบาลละงู | 28 มิ.ย. 56
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน)
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 28 มิ.ย. 56
ลำดับที่ 5 Spaeeh Contest 2013 ระดับ สพป.สตูล
โรงเรียนอนุบาลละงู | 28 มิ.ย. 56
กิจกรรมรณรงค์ การต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2556
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 28 มิ.ย. 56
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา | 28 มิ.ย. 56
คู่มือการประเมินคุณภาพครู 14 แฟ้มงาน ดาวน์โหลดได้แล้วครับ
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา | 28 มิ.ย. 56
สำรวจความต้องการการจำหน่ายเสื้อยืดโปโลสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 63
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 28 มิ.ย. 56
คลิปละครเรื่องพระอภัยมณีตอน2
โรงเรียนวัดลานบุญ | 28 มิ.ย. 56
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ปีนี้เพชรบูรณ์เป็นเจ้าภาพ
โรงเรียนผาแดงวิทยาคม | 28 มิ.ย. 56
เชิญชวนแข่งขันวิ่งสู่ชีวิตใหม่ต้านภัยยาเสพติด วันที่ 3 สิงหาคม 2556
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 28 มิ.ย. 56
คณะครูกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ฯ จ.นครนายก มาดูงาน วันที่ 5 ก.ค. 2556
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 28 มิ.ย. 56
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค. 2556
โรงเรียนบางปะหัน | 28 มิ.ย. 56
กิจกรรมความร่วมมือกับชุมชน(พิธีรับพัดยศ) ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 17.00 น.
โรงเรียนวัดสลักเหนือ | 27 มิ.ย. 56
การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดสลักเหนือ | 27 มิ.ย. 56
การประเมินติดตามการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 27 มิ.ย. 56
ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสร้างรั้วโรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง | 27 มิ.ย. 56
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และ วันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนสำราญราษฎร์ ประจำปี 2556
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 27 มิ.ย. 56
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) | 27 มิ.ย. 56
การแสดงวันสุนทรภู่
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 27 มิ.ย. 56
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ | 27 มิ.ย. 56
คลิิปละครเรื่องพระอภัยมณี
โรงเรียนวัดลานบุญ | 27 มิ.ย. 56
คลิปกิจกรรมวันรำลึกสุนทรภู่
โรงเรียนวัดลานบุญ | 27 มิ.ย. 56
แสดงความยินดีกับอสม.น้อยดีเด่น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 27 มิ.ย. 56
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ
โรงเรียนบ้านน้ำพาง | 27 มิ.ย. 56
นมัสการพระเจ้า เช้าวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 27 มิ.ย. 56
รับสิ่งของพระราชทานจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม | 27 มิ.ย. 56
"โรงเรียนอนุบาลกิตติกร มี WiFi ฟรี สำหรับทุกคนที่สนใจเล่นอินเตอร์เน็ต สนใจติดต่อขอรับ ID Password ไ
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร | 27 มิ.ย. 56
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 27 มิ.ย. 56
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า นำนักเรียนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 27 มิ.ย. 56

โรงเรียนชุมชนบ้านมาย | 27 มิ.ย. 56

โรงเรียนชุมชนบ้านมาย | 27 มิ.ย. 56

โรงเรียนชุมชนบ้านมาย | 27 มิ.ย. 56

โรงเรียนชุมชนบ้านมาย | 27 มิ.ย. 56
ทางโรงเรียนได้รับ USO Net ศูนย์เรียน รู้ เล่น โดย กสทช.
โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง | 27 มิ.ย. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 223/601 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th