หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวกรวิกา สีน้อย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายสุเทพ ตราชู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,968,593 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,281,785 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,591,534 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,288,355 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,047,604 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 952,466 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 940,012 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 809,884 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 803,173 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 799,234 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 797,132 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 790,180 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 768,994 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 767,438 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เผยแพร่การใช้เว็บไซต์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 20 เม.ย. 56
สพม.5 : หน่วย ศน.จัดประชุมแผนงานและประกันคุณภาพ
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 20 เม.ย. 56
แนะนำบุคลากร
โรงเรียนบ้านณรงค์ | 20 เม.ย. 56
แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านณรงค์ | 20 เม.ย. 56
เชิญร่วมชมประเพณีโบราณแห่นาคโหดแห่งเดียวในโลก บ้านโนนเสลา อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ วันที่ 20 พ.ค. 2556
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 20 เม.ย. 56
รายชื่อผู้บริจาคเงินผ้าป่าการศึกษา วันเปิดและมอบอาคารเรียนหลังใหม่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖
โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐ | 20 เม.ย. 56
สรุปยอดฝ้าป่าศิษย์เก่า ในกิจกรรม "รวมพลศิษย์เก่า คืนสู่เหย้าเทา- แดง" 14 เมษายน 2556
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 19 เม.ย. 56
ประกาศโรงเรียนพังงูพิทยาคม เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียน
โรงเรียนพังงูพิทยาคม | 19 เม.ย. 56
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เรื่องสอบราคาจ้าง(ค่าอาหารกลางวัน)
โรงเรียนพังงูพิทยาคม | 19 เม.ย. 56
รายงานผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT ) ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย | 19 เม.ย. 56
สรุปมติ อกคศ.สพป.ชุมพร เขต 2 ครั้งที่ 3/2556 เมื่อ 10 เม.ย.2556
โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง | 19 เม.ย. 56
โรงเรียนศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว เพิ่มเติม
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 19 เม.ย. 56
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
โรงเรียนด่านขุนทด | 19 เม.ย. 56
โรงเรียนบ้านป่าอ้อ เปิดเรียนวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
โรงเรียนบ้านป่าอ้อ | 19 เม.ย. 56
วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ผู้ปกครองรับเงินค่าชุดนักเรียน
โรงเรียนบ้านป่าอ้อ | 19 เม.ย. 56
แสดงความยินดีกับครูทองหล่อ พาขึ้นพร้อม และครูณัตจีรา ธุมา ได้วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านป่าอ้อ | 19 เม.ย. 56
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ เนตรนารี และบำเพ็ญประโยชน์
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 19 เม.ย. 56
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีจัดทำตารางเรียน ตารางสอน
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 19 เม.ย. 56
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ | 19 เม.ย. 56
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 , ม.4
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 19 เม.ย. 56
กำหนดการพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในงาน “ศตวรรษแห่งความภูมิใจ อนุบาลกันทรวิชัย ครบรอบ ๑๐๐ ปี
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย | 19 เม.ย. 56
ตารางเข้าร่วมอบรม ม.แม่ฟ้าหลวง
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม | 19 เม.ย. 56
แต่งตั้ังครูที่ปรึกษา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 19 เม.ย. 56
เพลงโรงเรียน
โรงเรียนวัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) | 19 เม.ย. 56
คณะครูโรงเรียนกุดครองวิทยาคารถวายต้นเงินนำโดย ท่าน ผู้อำนวยการพรทิพย์ สามารถ ณ ธรรมสถานวัดหลวงปู่ใหญ
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 19 เม.ย. 56
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม | 19 เม.ย. 56
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๔ ปี
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม | 19 เม.ย. 56
สอศ.มั่นใจระบบดูแลนักเรียนลดปัญหาออกกลางคันได้
โรงเรียนบ้านไร่นางาม | 18 เม.ย. 56
ต้องปฏิรูปหลักสูตรเพื่อยกคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่นางาม | 18 เม.ย. 56
สพฐ.ชู225 โรงเรียนสุจริตต้นแบบเก่งแต่ไม่โกง
โรงเรียนบ้านไร่นางาม | 18 เม.ย. 56
100 ปี ธรรมสนามหลวง สังคายนาระบบสอบ-เรียนใหม่ ใช้ไอทีช่วย
โรงเรียนบ้านไร่นางาม | 18 เม.ย. 56
วิจัยแท็บเล็ตป.1 พบพัฒนาการภาษาดีขึ้น
โรงเรียนบ้านไร่นางาม | 18 เม.ย. 56
เส้นทางชีวิตของเด็กไทย ใครจะช่วยพาไปถึงฝั่งฝัน
โรงเรียนบ้านไร่นางาม | 18 เม.ย. 56
กศน.วิเคราะห์สาเหตุคะแนนเฉลี่ยเอ็นเน็ตต่ำ
โรงเรียนบ้านไร่นางาม | 18 เม.ย. 56
แนะนักเรียนใช้โปรแกรมสอท.คำนวณคะแนนแอดมิชชั่น
โรงเรียนบ้านไร่นางาม | 18 เม.ย. 56
ผู้บริหารการศึกษา ต้อง ป.โท(3)
โรงเรียนบ้านไร่นางาม | 18 เม.ย. 56
แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่ายโรงเรียน
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 18 เม.ย. 56
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการวิชาเอกสังคมศึกษา
โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา | 18 เม.ย. 56
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 18 เม.ย. 56
ขอบคุณผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก | 18 เม.ย. 56
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 18 เม.ย. 56
โรงเรียนสาธิตฯขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงนันท์นภัส คุ่มเคียม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 18 เม.ย. 56
นายสุจินต์ หล้าคำ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา | 18 เม.ย. 56
หนังสือราชการ สถ.
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 18 เม.ย. 56
19 เมษายน ดร.อุดม พรมพันธุ์ใจ ผอ.สปม.สพฐ.ศธและคณะ เยี่ยมโรงเรียน
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 18 เม.ย. 56
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 18 เม.ย. 56
ประชุมผู้ปกครอง ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2555
โรงเรียนบ้านเปียงใจ | 18 เม.ย. 56
FULL TIME EXPERIENCED NATIVE ENGLISH SPEAKER WITH DEGREE IN EDUCATION FOR SECONDARY SCHOOL.
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 18 เม.ย. 56
ขอบริจาคเงินหรือคอมพิวเตอร์
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม | 18 เม.ย. 56
กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 18 เม.ย. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 223/572 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th