หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวดวงฤทัย บ่อคำเกิด
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
นางพัชรี ลันดา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวดวงใจ สิงห์สัน
ตำหแน่ง : ครุธุรการ
กลุ่ม : ครูธุรการ
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นางกุลชญา กันธิยาใจ
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : เด็กพิเศษเรียนร่วม
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นายสมปอง มณีแก้ว
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายสิทธิผล ทิพย์คงคา
ตำหแน่ง : ผู้รับใบอณุญาต
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ทิพพากรวิทยาการ    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,987,567 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,288,507 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,596,653 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,296,567 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,052,324 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 957,180 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 945,416 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 812,567 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 807,212 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 801,962 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 800,818 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 793,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 775,771 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 775,284 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
อาคารใหม่โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 01 พ.ค. 56
โครงการฝึกอบรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่งบ อบจ.แพร่ ปี 2556
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) | 01 พ.ค. 56
พ.ศ.2555 ได้รับรางวัลระดับ ดีเด่น ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ ระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนบ้านชุมม่วง | 01 พ.ค. 56
พ.ศ.2555 ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนบ้านชุมม่วง | 01 พ.ค. 56
พ.ศ.2555 ได้รับเกียรติบัตรการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ ทอง จากอธิบดีกรมอนามัย
โรงเรียนบ้านชุมม่วง | 01 พ.ค. 56
พ.ศ.2555 ได้ประกาศนียบัตรโรงอาหารมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับ ดีมาก ของกรมอนามัย
โรงเรียนบ้านชุมม่วง | 01 พ.ค. 56
พ.ศ.2555 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ที่จ.เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านชุมม่วง | 01 พ.ค. 56
พ.ศ.2555ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานคุณธรรมระดับประถมศึกษา ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือครั้งที่ 62
โรงเรียนบ้านชุมม่วง | 01 พ.ค. 56
พ.ศ.2555 ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมรวมศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6 และเหรียญทองแดงระดับภาค ในงาน
โรงเรียนบ้านชุมม่วง | 01 พ.ค. 56
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 01 พ.ค. 56
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็รลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม | 01 พ.ค. 56
รางวัลเกียรติยศและความไว้วางใจจากหน่วยงานต้นสังกัด
โรงเรียนบ้านชุมม่วง | 01 พ.ค. 56
กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 7 พ.ค.2556
โรงเรียนบ้านชุมม่วง | 01 พ.ค. 56
แจ้งครูอัตราจ้างทุกท่่าน เตรียมงานจัดอบรมกรรมการสถานศึกษา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 01 พ.ค. 56
สมัครครู
โรงเรียนสิรินคริสเตียน | 01 พ.ค. 56
BanKhaoprikthai School Academic Year 2013 Calendar (English Version)
โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย | 01 พ.ค. 56
ประกาศโรงเรียนวัดศรีจันทร์ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ UPDATE
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ | 30 เม.ย. 56
โรงเรียนทางเลือก เชิญอ่านทางนี้ค่ะ....
โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ | 30 เม.ย. 56
กำหนดการประชุมผู้ปกครองและรับเงินอุดหนุนการศึกษา ตามนโยบาย เรียนดี เรียนฟรี ๑๕ ปี
โรงเรียนเมืองเดช | 30 เม.ย. 56
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นและครูพิเศษ
โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร | 30 เม.ย. 56
อาหารสำหรับคนตั้งครรภ์
โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร | 30 เม.ย. 56
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์สีขนาดจอภาพ ไม่ต่ำกว่า ๔๖ นิ้ว
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 30 เม.ย. 56
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 30 เม.ย. 56
สถานที่อบรม แม่ฟ้าหลวง
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม | 30 เม.ย. 56
วันฉัตรมงคล
โรงเรียนบ้านส่องตาแล | 30 เม.ย. 56
ขออนุญาตเผยแพร่นวัตกรรมทางวิชาการ
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 30 เม.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 30 เม.ย. 56
ประกาศ เลื่อนการเตรียมความพร้อมนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 จากวันที่ 13 พ.ค มาเป็นวันที่ 14-15 พ.ค 2556
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 30 เม.ย. 56
เชิญ ผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 ทุกคน ประชุม ก่อนเปิดภาคเรียน ในวันเสาร์ที่ 11 พ.ค. 2556
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 30 เม.ย. 56
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.วิชชุกร พลวิชัย ได้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร
โรงเรียนวัดทุ่งหลวง | 30 เม.ย. 56
26 เมษายน 2556 พิธีปิดการฝึกอบรม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 30 เม.ย. 56
นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ ประธานการชุมนุมรอบกองไฟ ในการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 30 เม.ย. 56
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น วันที่ 25 เม.ย.56
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 30 เม.ย. 56
นางพรรณี สกุณา ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม BTC.สำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 30 เม.ย. 56
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ดำเนินการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 30 เม.ย. 56
ประกาศโรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัต
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) | 30 เม.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา
โรงเรียนเมืองแงง | 30 เม.ย. 56
ส่งคำสั่งให้ครูและลูกจ้างมาปฏิบัติราชการระหว่างปิดภาคเรียน‏
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย | 30 เม.ย. 56
ภาพถ่ายรวมคณะครูโรงเรียนบ้านง่อนฯ 2556
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 30 เม.ย. 56
ประกาศวันเปิดทำการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2556
โรงเรียนบ้านตามูล ( รัฐประชาสงเคราะห์ ) | 30 เม.ย. 56
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และนักเรียนรับอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนบ้านตามูล ( รัฐประชาสงเคราะห์ ) | 30 เม.ย. 56
ประกาศผลสอบระดับชาติของนักเรียนชั้น ป.3 (NT) ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนบ้านตามูล ( รัฐประชาสงเคราะห์ ) | 30 เม.ย. 56
เรียนปรับพื้นฐาน ในวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2556
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 29 เม.ย. 56
ประกาศรายชื่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เรียงรายชื่อตามห้องเรียน
โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ | 29 เม.ย. 56
กำหนดเปิดเรียนปีการศึกษา2556
โรงเรียนบ้านพันเสา | 29 เม.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 29 เม.ย. 56
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 29 เม.ย. 56
รายงานตัวนักเรียน รับหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ในวันพุธที่ 1 พ.ค. 2556
โรงเรียนวัดเจ้ามูล | 29 เม.ย. 56
แจ้งเปลี่ยนชื่อเว็บโรงเรียนบ้านโคกกลางจากเดิมเป็นhttp://www.bankokklangschool.com/
โรงเรียนบ้านโคกกลาง | 29 เม.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 29 เม.ย. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 220/572 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th