หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นายไกรสวัสดิ์ คำมี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,962,911 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,279,326 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,590,255 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,285,232 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,046,398 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 951,077 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 938,151 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 809,188 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 802,016 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 798,708 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 795,583 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 789,191 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 766,898 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 765,113 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กำหนดเปิดเรียนปีการศึกษา2556
โรงเรียนบ้านพันเสา | 29 เม.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 29 เม.ย. 56
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 29 เม.ย. 56
รายงานตัวนักเรียน รับหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ในวันพุธที่ 1 พ.ค. 2556
โรงเรียนวัดเจ้ามูล | 29 เม.ย. 56
แจ้งเปลี่ยนชื่อเว็บโรงเรียนบ้านโคกกลางจากเดิมเป็นhttp://www.bankokklangschool.com/
โรงเรียนบ้านโคกกลาง | 29 เม.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 29 เม.ย. 56
ระเบียบโรงเรียนบ้านเขาพริกไทย
โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย | 29 เม.ย. 56
เค๊กวันเกิดคุณครูและเพื่อนๆร่วมงาน
โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร | 28 เม.ย. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสรรหาบุคลากรที่ขาดแคลน
โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร | 28 เม.ย. 56
คำสั่งเครือข่ายวินัยจราจร ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร | 28 เม.ย. 56
คำสั่งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร | 28 เม.ย. 56
ประกาศรายชื่ออัตราจ้างสอบสัมภาษณ์ ๓๐ เม.ย.๕๖
โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร | 28 เม.ย. 56
กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 โรงเรียนลานกระบือวิทยา
โรงเรียนลานกระบือวิทยา | 28 เม.ย. 56
โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2556 วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2556
โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม | 28 เม.ย. 56
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมโรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 13 - 15 พฤษถาคม 2556
โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม | 28 เม.ย. 56
เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม
โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม | 28 เม.ย. 56
เชิญประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2556 คณะครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วันที่ 7 พ.ค. 56 เวลา 09.30 น.
โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม | 28 เม.ย. 56
โรงเรียนบ้านชุมม่วงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2556
โรงเรียนบ้านชุมม่วง | 28 เม.ย. 56
คุณครูนุตนภา อารี อบรมลูกเสือ ณ อำเภอบัวใหญ่ ช่วงปิดภาคเรียน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 28 เม.ย. 56
นางประนอม จงสูงเนินและนางสำเนียง เชษฐศิริ อบรมครูปฐมวัย(บ้านวิทยาศาสตรน์น้อย ขั้นที่ 1) 3 พ.ค.56 ณ ส
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 28 เม.ย. 56
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 28 เม.ย. 56
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ดำเนินการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นคว
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 27 เม.ย. 56
กำหนดการเปิดเรียนโรงเรียนดรุณวัฒนา (ภาคเรียนที่1)
โรงเรียนดรุณวัฒนา | 27 เม.ย. 56
คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้นประจำวิชา
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 27 เม.ย. 56
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร | 27 เม.ย. 56
ปฐมนิเทศนักเรียน
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 27 เม.ย. 56
การจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ | 27 เม.ย. 56
แจ้งรับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ | 27 เม.ย. 56
รายงานตัวนักเรียนเข้าใหม่เรียน ชั้น ป.1 ม.1 ในปีการศึกษา 2556
โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ | 27 เม.ย. 56
26 เมษายน 56 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการแหล่งเรียนร
โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ | 27 เม.ย. 56
จำหน่ายหนังสือแบบเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ ทุกระดับชั้น รอบสุดท้าย 18 พฤษภาคม นี้
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 26 เม.ย. 56
อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง | 26 เม.ย. 56
รับสมัคร ครูต่างชาติ และ ครูสอนภาษาจีน
โรงเรียนเสิงสาง | 26 เม.ย. 56
ทะเบียนศิษย์เก่า
โรงเรียนวัดดอนขนาก | 26 เม.ย. 56
ประกาศขายเครื่องทำน้ำเย็น
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 26 เม.ย. 56
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2556
โรงเรียนบ้านกระดาน | 26 เม.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างสังคมศึกษา โรงเรียนเมืองแงง
โรงเรียนเมืองแงง | 26 เม.ย. 56
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 26 เม.ย. 56
ประกาศโรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) | 26 เม.ย. 56
คะเเนน o-net 2555
โรงเรียนเทียมนครวิทยา | 26 เม.ย. 56
คะเเนน o-net 2554
โรงเรียนเทียมนครวิทยา | 26 เม.ย. 56
เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 9 พ.ค. 2556
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย | 26 เม.ย. 56
ลงทะเบียนการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย | 26 เม.ย. 56
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนเข้าใหม่
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย | 26 เม.ย. 56
ด.ญ.ณัฏฐนิชย์ คงสุจริต นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ซิวแชมป์เทนนิส ช้างจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2013
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 26 เม.ย. 56
ผล O-net ปี 2555
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 25 เม.ย. 56
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ เดือนเมษายน 2556
โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ | 25 เม.ย. 56
การฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 เริ่มวันที่ 11 มกราคม 2556
โรงเรียนโรงเรียนบางลายพิทยาคม | 25 เม.ย. 56
30 มค 56 เมืองพญาแล แนะแนวศึกษาต่อ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี) | 25 เม.ย. 56
28 มีค 56 รับรายงานตัว อนุบาล 1และ ป.1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี) | 25 เม.ย. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 220/571 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th